Kallelse Strike Back 25/8

Vägra leva på knä – strike back!

Under våren har Framåt kamrater arbetat hårt med strejkrättsfrågan. Vi har genom våra medlemmars medverkan i Nätverket Försvara Strejkrätten, genom spridningen av hundratals affischer, tusentals flygblad och genom att släppa banderoller på offentliga platser. Vi har drivit linjen om politisk strejk inom våra respektive fackföreningar, och har manifesterat mot LO och Socialdemokraterna på första maj. Vi har och vi kommer att fortsätta arrangera öppna samtal om vad inskränkningen av strejkrätten egentligen innebär.

Vår paroll har varit enkel: Försvara strejkrätten – skrota utredningen. Vi ska därför vara ärliga med att vi blev överraskade när LO, TCO och SACO den femte juni presenterade sin egen överenskommelse med Svenskt Näringsliv, och på så sätt föregick regeringens utredning. Inte därför att vi hade några illusioner om att överbetalda fackpampar verkligen skulle ta kampen för sina medlemmar, men därför att skamlösheten nådde häpnadsväckande nivåer. Ett talande exempel är hur Hotell- och restaurangfackets (HRF) kongress tagit ställning mot alla inskränkningar av strejkrätten, bara några dagar innan förbundsordföranden öppet ställde sig bakom just det. Arbetsmarknadens parter skrotade på så sätt effektivt utredningen, genom att presentera ett eget lagförslag, som de menar bör röstas igenom efter riksdagsvalet i höst, oavsett vem som bildar ny regering. Näringsliv och fackpampar känner röstboskapet i riksdagen väl, gissar vi.
”Grejen är att även om du inte orkar läsa utredningen, har möjlighet att vara fackaktivist eller av oklar anledning inte vill sätta dig in i situationen finns det en grej du måste fatta: maktförskjutningen” – Bloggen Ensam mamma röker, 17/6 2018

Det finns andra som bättre än oss reder ut den finstilta juridiken i lagförslaget. Vi kan kort konstatera att förslaget, precis som de läckta delarna av regeringens utredning, innebär ett hårt slag uppifrån mot arbetares fria organisering och möjlighet att kämpa för värdiga villkor på jobbet. Det öppnar för avtalsshopping, det är en öppen krigsförklaring mot små fria fackföreningar och det minskar drastiskt vår möjlighet att inom lagens ramar ta till stridsåtgärder, i andra fall än de där vi vill teckna kollektivavtal.

Vår hållning är och förblir att det är vi själva som väljer hur och när vi kämpar.
Det är nu viktigare än någonsin att eskalera motståndet inom de stora fackföreningarna. Men vår förståelse av kapitalismen öppnar för fler arenor än den fackliga. För faktum kvarstår, att det är vi som är den drivande kraften i samhället. Det är vi som jobbar på tågen, i skolorna, på sjukhusen. Det är vi som lägger vägarna, bygger husen, och tar hand om de äldre. Det är vi som producerar det värde som gjort kapitalistklassen rik, vi flyttar varor från plats A till plats B och det är vi som konsumerar delar av dem i slutändan. De behöver oss, vi behöver inte dem, och på samma sätt som att vi får samhället att fungera är vi kapabla till att stanna det fullständigt.

Den 25:e augusti reser vi till Stockholm för att tillsammans med fackliga sammanslutningar, radikala arbetare, ungdomsförbund och politiska organisationer protestera mot alla försök att inskränka arbetarklassens frihet och handlingsutrymme under aktionsdagen Strike Back.
Vi kommer att ha ett informationsmöte den 18/7 kl 18.00 på Syndikalistiskt Forum i Göteborg. Välkomna.

Vägra leva på knä – strike back!
Framåt kamrater, juli 2018