På gatorna i Stockholm – det här är bara början

Framåt kamrater deltog i Strike back- försvara strejkrätten i Stockholm. Vi hade förstås hoppats på en ännu större uppslutning, men känner oss ändå stärkta av att ha fått dela torg med tusentals kamrater. Norra Bantorget levde, för första gången på länge, upp till sitt gamla smeknamn ”Röda Bantorget”, och vi tvivlar inte en sekund på att svikarna i LO-borgen darrade på manschetten. Tal efter tal, fackklubb efter fackklubb, kamrat efter kamrat, tog kompromisslöst ställning mot alla försök att inskränka strejkrätten.

Efter manifestationen deltog vi i aktionsdagens blå finger, med fokus på att flytta strejken från arbetsplats och produktion till gata och infrastruktur. Med en förhållandevis liten massa lyckades vi visa hur enkelt det är för oss som lever i en stad att störa dess puls, även bortom vår möjlighet att lägga ner arbetet. Den här gången tog det kanske bara symboliska dimensioner, men alla verktyg i klasskampens verktygslåda behöver hållas slipade.

Vi tackar Stockholm för gästfriheten, och kan konstatera att Strike Back lyckats skapa en imponerande facklig bredd mot pampars och näringslivs hot. Kan den bestå har vi ett klart bättre utgångsläge nu än innan. Nu är det viktigt att helgen inte utgör slutet utan början på en upptrappning av kampen för alla arbetares rätt att kämpa och att organisera sig som de vill. Kampen fortsätter, inom och utanför våra fackförbund. Vi ses!

Våra programpunkter på Reclaim Pride 2018

Förvara strejkrätten – Strike Back!

Arbetarklassen är den drivande kraften i samhället. De är vi som jobbar på tågen, i skolorna, på sjukhusen. Det är vi som lägger vägarna, bygger husen, och tar hand om de äldre. Det är vi som producerar det värde som
gjort kapitalistklassen rik – och sen är det vi som blir sjukskrivna på kuppen. Kapitalistiklassen behöver oss, vi behöver inte dem! Vårt effektivaste sätt att visa detta är genom strejken. Just nu hotas vår rätt att strejka och ta till andra stridsåtgärder på jobbet, liksom vår rätt att organisera oss fackligt på det sätt vi tror är bäst. Vad gör vi nu?

Kom och fördjupa dig i strejkrättsfrågan och få info om Strike Back Stockholm, en aktionsdag lördagen den 25 augusti.

Transhälsa – do it together!

Transvården bär sina brister samtidigt som folkhälsan bland
transpersoner och queers fortsatt är dålig. Detta vet vi alla. I det här
samtalet fokuserar vi på vad vi kan göra för att överleva och värna vår hälsa i den här cisnormativa världen. Vi som leder samtalet kommer från den nystartade föreningen Transhälsan som med sin bas i Malmö arbetar för att kunna starta en egen vårdklinik av och för transpersoner.

Fördelar och nackdelar med att organisera sig med cis-män

Framåt kamrater bjuder in till ett deltagande samtal kring våra erfarenheter av att organisera oss separatistiskt och icke-separatistiskt. Vad finns det för fördelar och nackdelar? Vad har
vi för strategier? Hur samarbetar vi?