Framåt Kamrater 2018

Under 2018 har Framåt kamrater utvecklats från idé till en välfungerande organisation och en kraft att räkna med.

Vi har växt och rekryterat på den nivå som vi trott oss klara av. Vi har tagit oss an större projekt och har lyckats nå de mål vi satt upp. Allt har inte gått problemfritt, men vi kan konstatera att vi lyckats möta de motgångar vi har haft med beslutsamhet och tilltro till vår gemensamma förmåga.

Vi kan grovt dela in vårt arbete under året i tre områden:

Vi har slitit hårt med att skapa en effektiv, demokratisk och inkluderande organisation. Att arbeta med interna strukturer, mötesformalia och rutiner är inte alltid det mest spännande eller omdelbart givande men vi är övertygade om att en stark organisation inte skapas av sig själv utan kräver en konstant pågåde process av utvärderande, ifrågasättande och omprövande. Vi har hela tiden velat ha någonting annat än vad vi sett omkring oss, och det kräver ett brott med tidigare reflexer och vanehandlingar.

Vi har studerat och diskuterat teori. Vi tror inte att vi kan bemöta de stora utmaningar och prövningar vi står inför utan att förså samhället vi lever i, hur våra fiender agerar och hur de samspelar eller vilka styrkor och svageheter vi har i kampen mot dem. Allt vårt arbete ska föregås av grundlig diskussion och avslutas med hänsynslös utvärdering.

Vi har agiterat, kämpat, och slitit på gatan, i våra bostadsområden och på våra arbetsplatser. Vår ambition är att kunna gå ifrån politiska brandkårsutryckningar och kortsiktig krishantering till systematiskt och långsiktigt arbete. Ambitionen är och måste alltid, även om det är långt dit, vara att bygga en massorganisation.

Vår verksamhet 2018

Studier

Studier av såväl samtiden som historien är en grundläggande del av vårt interna arbete. Vi började 2018 med en öppen studiecirkel i autonom marxism, feminism och rörelse, under vilken vi undersökte de rörelser, teoretiker och teorier som format den rörelse vi anser oss vara en del av, samt en del kritik av densamma. Mångfalden bland deltagarna bidrog till utvecklande diskussioner och fungerade som en viktig första rekryteringsgrund för oss.

Internt har vi haft en snart halvårslång studiecirkel i kommersiell sexuell exploatering. Frågan om sexköp och om sex ska anses vara ett arbete som andra splittrar de personer och organisationer som anser sig stå till vänster, och vi ville göra en grundlig studie av de olika aktörernas positioner, av begreppsanvändningen, av vittnesmål och statistik, juridik och politik, samt diskuterade vår syn på vad arbete och sex är och vad vi vill att det ska vara. Resultatet av studiecirkeln kommer att publiceras i någon form under 2019.

Utöver detta har vi haft heldagar vidga åt studier och diskussion, främst för att skapa oss en utökad förståelse av revolutionära organisationers roll i/till klassen, samt för att förbättra vårt interna feministiska arbete.

Våra två separatistiska kunskapsutjämningar (på Reclaim Pride i somras och på Kvinnofolk i höstas) i strejkrätten och hotet mot densamma har varit välbesökta och uppskattade, och har varit ett välkommet komplement till de informationsmöten vi haft inför tex Strike Back.

Hotet mot strejkrätten

En stor del av vårt löpande arbete har tvingats handla om hotet mot strejkrätten. Vi har under hela året deltagit i Nätvetet Försvara Strejkrättens arbete med fackliga gräsrötter, mobiliserade till Strike Back i Stockholm och har löpande publicerat både längre teoretiska texter och kortare information i form av filmer och analyser av lagförslaget samt spridit hundratals affischer och ännu fler flyblad. Vi har varit drivande i att arrangera både den mindre manifestationen till strejkrättens försvar i maj samt den större under de nationella aktionsdagarna (Strike Back 2.0) i december. I april antog vi en uppmaning om att arbeta för politiskt strejk, och vi kan glatt konstatera att det är en position som lyfts från både fackligt förtroendevalda och mindre partier på vänsterkanten sedan dess. Vi är både nya och relativt små som organisation, och vårt inflytande i frågan är naturligtvis minimalt jämfört med när förtroendevalda fackligt aktiva yttrar sig.

Feminism och hbtq

Det feministiska perspektivet ska genomsyra alla Framåt kamraters aktiviteter, och vi har försökt belysa frågan om strejkrätt från feministisk riktning under hela året. Vi var dessutom deltaktiga i arrangerandet av Göteborgs första Ta Natten Tillbaka på riktigt länge, och skrev under det upprop mot att Åttonde Mars-kommittén tillåter Rättvisepartiet Socialisterna att medverka i kommittén. Ledande medlemmar i partiet har anklagats för att försöka tysta ner ett sexuellt övergrepp i partiet, och vi tar samma position i år. Fram till att Rättvisepartiet hanterar sina interna problem eller att de lämnar kommittén så kommer vi att fokusera på andra alternativa arrangemang. Under Reclaim Pride i somras höll vi i två samtal, ett om transpersoners hälsa tillsammans med Transhälsan och ett om fördelar och nackdelar av att organisera sig separatistiskt respektive tillsammans med cis-män.

Internationalism

Turkiets upptrappade aggressioner mot självständiga kurdiska Rojava och Afrin har besvarats med ett antal solidaritetsdemonstrationer i Göteborg. Vi har försökt mobilisera till majoriteten av dem, och deltog i så väl Rojavakommnittéernas utbildningshelg i höstas samt NCDK:s uppmärksammande av PKK:s fyrtioårsdag under vintern. I vår strävan att delta i och utveckla internationella nätverk har vi haft nöjet att besöka och delta i konferenser, demonstrationer och aktioner runt om i europa det gånga året. Genom nätverket ARNA har vi kunnat ha nära och kontinuerlig kontakt med andra revolutionära organisationer, både i norden och ute i europa.

Idrott och kultur

Genom ett samarbete med kulturföreningen I Rörelse har vi kunnat delta i en workshop i att skriva politisk poesi under sommaren, och under hösten började några av oss lyfta skrot tillsammans. För att orka föra politisk kamp måste man också hitta utrymme att umgås, till exempel genom att idrotta eller utforska sin kreativitet i ett politiskt sammanhang. Dessa aktiviteter har varit givande, trevliga och nödvändiga.

Antifascism

Valår innebär alltid ökad fascistisk gatuaktivitet och 2018 var inget undantag. Vi har lagt mycket tid och energi på att bemöta fascister och extremhöger på gatan. Oavsett om det har varit hitleristerna i NMR, finansnassarna i AFS eller ultrareaktionärerna i SD som har försökt etablera gatunärvaro i Göteborg har vi funits där för att möta dem och visa att deras splittringspolitik aldrig står oemotsagd.

Framåt!

I skrivande stund står det klart att själva grunden för Sveriges nya regering är en överenskommelse om försvagand arbetsrätt, införandet av marknadshyror och en fortsatt nedmontering av välfärden. Den totala avsaknaden av synlig vänsteropposition i rikspolitiken kommer fortsätta göda högerpopulism och fascism, den kommer att leta sig ut på gatorna samtidigt som nyliberlaismens inhumana rovkapitalism kommer att kräva sina offer. Allt tyder på ännu ett år av hårdnad kamp och stora utmaningar.

De kanske har vapnen, pengarna och till synes makten, men vi har varandra. Du behöver inte stå ensam och du är inte maktlös. Vi har vårt gemensamma mod, vår beslutsamhet, och en orubblig övertygelse om att en annan värld är möjlig och nödvändig. Bryt dig ur hopplöshet och isolation. Stå inte ensam när snutar och nazister angriper oss eller när politiker och kapitalister slår sönder våra liv. Slå tillbaka. Gör motstånd.

Organisera dig med Framåt kamrater!

Framåt kamrater 2019

Så längtar vi tillsammans

Färjan mellan Trelleborg och Rostock.

Genom fartygets vindlande korridorer går vi för att söka efter toaletten. Förbi spelmaskinerna, förbi baren, förbi hundratals hytter med sängplatser.

Det finns många förbättringsförslag vi hade kunnat maila företaget om. Varför är toaletterna så långt borta? Och när vi väl hittar dem, varför är de könsuppdelade på ett vis som gör att flera av oss får svårt att välja? Varför är ljuset tänt hela natten i rummet med vilstolar? Varför går de inte att luta bakåt? Varför ljuder en obarmhärtig mistlur till väckarklocka, kvart i fem på natten, en helt timme innan vi kommer i hamn? (Kunde det inte vara ett lugnt flöjtackompanjemang, lite som att ha återfötts som en fryntlig hobbit och vakna upp i Fylke?)

Att resa med minibuss Göteborg-Berlin är ingen bekväm historia. Vi är många i Framåt kamrater som kan intyga det. Sällskapet är fantastiskt och det är spännande att läsa kartan på väg in i Berlin. Men att köra ombord på färjan som går mellan Trelleborg och Rostock, och försöka få några timmar sömn, sittandes upprätt, med proppar i öronen och mössan neddragen över ögonen… Fullständigt vidrigt. För de av oss med värk i kropparna är det än värre. (Vid ankomst värker alla kroppar.)

Det påminner om att leva i kapitalismen. Det blir enklare med en axel att sova mot. Det blir enklare om fartyg och samhällen är byggda efter ens behov, för vissa en könsneutral toa, för andra en stor hiss. Det är fullt möjligt att lämna förbättringsförslag på färjebolagets facebook, eller lämna ett medborgarförslag till kommunen, för att förbättra livet under kapitalismen. Det är fullt möjligt att ägna ett helt liv åt att tänka ut olika trix och reformer.

Vissa av oss kommer att slita ihop pengar till en egen hytt. En bostadsrätt. En lite bekvämare tillvaro. Men de flesta av oss kan bara se fram emot att vrida och vända sig i stolen, försöka hitta en enda kroppsställning i den nyliberala kapitalismen som inte gör ont.

Grannen i stolen bredvid snarkar, och man kan ligga vaken i irritation, knuffa och sparka till henne i vanmakt för att hon ska sluta störa. Man kan irritera sig på den granne som tar upp flera säten, när man själv inte har nog med utrymme.

Men längst de vindlande korridorerna finns hundratals hytter med sängplatser. De allra flesta är tomma. Vi vet ju det här, vi lever våra liv i det här: Kapitalismen skiter i våra behov, så länge vi inte har betalat för oss.

Självklart ligger det nära till hands att drömma om att nån äntligen ska hitta rummets lampknapp och släcka i taket (snälla?). Men bortom ögonblickets misär finns en annan sorts längtan. Att vara med i en feministisk, socialistisk, revolutionär organisation som Framåt kamrater är att odla vår längtan efter en annan värld. En värld där kropparna får plats som de är, ger och får den omsorg de behöver. Tillsammans ser vi det absurda: Varför ligger vi här på ett hårt golv när det finns bekväma sängar bokstavligen under fötterna på oss? Varför tilldelas kroppar utan pengar mer smärta? Vad är det för vedervärdig logik, att det går att köpa sig till bekvämlighet och utrymme? Vi låter frågan växa till varje utrymme som vissa har tillgång till, och andra inte: Det är passkontrollen vid gränsen när människor drunknar i Medelhavet. Det är hotellkomplexen mitt i stan när kulturföreningarna inte har råd att betala sin hyra. Det är åren av ålderdom som den som bor ut mot Saltholmen får uppleva, och den som bor i Bergsjön inte får uppleva. Det är alla på planeten som dör av sjukdomar som är enkla att bota.

Och i bilen nästa morgon, när vi fortsätter resan mot Berlin och Rosa Luxemburgs grav, så längtar vi tillsammans.

Hamnarbetarnas sak är vår

Inlägg från 23/1:

Från och med idag påbörjar Svenska Hamnarbetarförbundet en serie strejker som ett led i sin kamp för kollektivavtal. De börjar i Malmö och Helsingborg (där Hamnarbetarförbundet organiserar 70% av de anställda) och når Göteborg på söndag (där motsvarande siffra är 85%). Arbetsköparen har svarat med aggressiva lockouter i berörda hamnar, och sedan ett par dagar haglar lögner och rena propagandatexter i flera stora medier, med GP i spetsen. Hamnarbetarna ber utomstående om tre saker: Att vi sprider deras perspektiv, att vi bidrar med vad vi kan till strejkkassan och att vi tar striden på våra egna arbetsplatser. Rimligt, tycker vi. Backa Hamnarbetarna, deras sak är vår sak!

Swish-numret är 123 132 1959

Och idag (28/1) deltog Framåt kamrater i solidaritetsdemonstrationen med och för Hamn4an.

Aktionsdagarna Strike Back 2.0

I augusti deltog Framåt kamrater i aktionsdagen Strike Back i Stockolm, vilken samlade 2000 personer på Norra Bantorget. Trots att klubbar, distrikt, förtroendevalda och hela fackförbund ett efter ett protesterat mot pamparnas överenskommelse, lämnades ett lagförslag på remiss tidigare under hösten.

I förrgår, 1 november 2018, släppte den avgående Socialdemokratiska regeringen ”Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister”, DS 2018: 40. Klockan tickar, time to strike back!

Som ett svar på lagförslaget kallade Nätverket Strike Back till nationella aktionsdagar 29/11-1/12 och Framåt kamrater har arbetat med mobiliseringen i Göteborg inom Nätverket Försvara Strejkrätten .

Förutom öppna informationsmöten, affischer och flygbladsutdelningar i våra bostadsområden så har vi producerat två korta filmer.

 

Fredagen den 30/11 blockerade vi tillsammans med andra organiserade arbetare och studenter Svenskt Näringslivs kontor i Brunnsparken. Vi delade ut de sista flygbladen inför den kommande demonstrationen och höll två korta tal om hur våra och det sk näringslivets intressen står i direkt motsats till varandra, och att kampen om strejkrätten är ett konkret exempel på kampen oss emellan.

Lördagen den 1/12 deltog vi i demonstrationen Försvara Strejkrätten – Strike Back som samlade 600 personer i ett tåg från Götaplatsen till Gustav Adolfs Torg. Väl där talade ett antal fackligt aktiva:

Ulf Nilsson, Byggnads Väst, Hannes Grundvall, kongressombud för Kommunal 2016 och 2019, samt avtalsdelegat 2016 och 2017, Erik Helgesson, styrelseledamot för Svenska Hamnarbetarförbundet, Simone Lundström från Syndikalisterna Göteborgs LS agitationskommitté, Roger Crossler, ordförande för Fastighetsklubben på Studentbostäder i Göteborg samt Arash Jabbari, förtroendevald Svenska Målareförbundet

FACEBOOKEVENT

Svenskt näringslivs försök att inskränka strejkrätten och urholka demokratin på arbetsplatsen fortsätter. Sverige kanske saknar regering, men uppgörelsen mellan näringsliv och facktoppar har resulterat i ett lagförslag som nu går på remiss.

Vad facktoppar, politiker och chefer bakom stängda dörrar glömmer är att det är vi på golvet som egentligen bestämmer. Deras makt springer ur vår vilja att arbeta. Och likväl som vi kan välja att arbeta, kan vi välja att lägga ner arbetet. Vi väljer själva hur vi organiserar oss och på vilket sätt vi tar kampen för rättvisa villkor på jobbet. Vi säger bestämt nej till alla inskränkningar av strejkrätten!

I augusti genomfördes en tvärfacklig manifestation i Stockholm. Där samlades 2000 personer för att lyssna på tal från gräsrötter inom LO, TCO, fristående fackförbund, norska och danska LO, kulturpersonligheter, jurister och strejkrättsexperter. Totalt företrädde talarna 20 000 medlemmar i Sverige och 20 000 fackanslutna i Norge och Danmark. Nu gör vi det igen!

SAMLING 13:00 PÅ GÖTAPLATSEN.
Demonstrationen går till Gustaf Adolfs Torg där den avslutas med ett torgmöte.

Feministisk strejkrättskväll inför Strike Back 2.0

Feministisk strejkrättskväll inför Strike Back 2.0 (Kvinno- och transseparatistisk)

Välkomna till en folkbildande kväll kring strejkrätten på Kvinnofolkhögskolan inför Strike Back 2.0. Oavsett om du inte kan något om strejkrätt och de inskränkningar som nu klubbas igenom är detta kvällen för dig!

Vi vill utifrån en feministisk grund mobilisera alla som av olika anledningar inte hängt med i frågan kring strejkrätten, alla som vill lära sig mer om strejkrätt, alla kan mycket men är trötta på att frågan domineras av snubbar, och alla som är peppade på aktionsdagarna 29/11 – 1/12!

▪▪Programpunkter▪▪

▪18:00-Fördjupa dig i strejkrättsfrågan med Framåt Kamrater – Lär dig mer inför Strike back 2.0 – om strejkrätten och varför vi ska försvara den.

▪19:00-Panelsamtal samt diskussion: Feministiska perspektiv på strejkrätt. Hur ser möjligheten till strejk ut i olika yrkesgrupper och olika grupper av människor? Finns det skillnader mellan typiskt kvinnligt kodade yrken och typiskt manligt kodade yrken och i så fall varför? Hur kan marginaliserade grupper göra motstånd på arbetsplatser?

Från kl 17:00 kommer det finnas veganskt gött folkkök. Den första programpunkten börjar 18.00.

Lär dig och lär andra om strejkrättsfrågan och få info om aktionsdagarna 29/11-1/12 2018. Vi ses på Kvinnofolkhögskolan den 26 november!

På gatorna i Stockholm – det här är bara början

Framåt kamrater deltog i Strike back- försvara strejkrätten i Stockholm. Vi hade förstås hoppats på en ännu större uppslutning, men känner oss ändå stärkta av att ha fått dela torg med tusentals kamrater. Norra Bantorget levde, för första gången på länge, upp till sitt gamla smeknamn ”Röda Bantorget”, och vi tvivlar inte en sekund på att svikarna i LO-borgen darrade på manschetten. Tal efter tal, fackklubb efter fackklubb, kamrat efter kamrat, tog kompromisslöst ställning mot alla försök att inskränka strejkrätten.

Efter manifestationen deltog vi i aktionsdagens blå finger, med fokus på att flytta strejken från arbetsplats och produktion till gata och infrastruktur. Med en förhållandevis liten massa lyckades vi visa hur enkelt det är för oss som lever i en stad att störa dess puls, även bortom vår möjlighet att lägga ner arbetet. Den här gången tog det kanske bara symboliska dimensioner, men alla verktyg i klasskampens verktygslåda behöver hållas slipade.

Vi tackar Stockholm för gästfriheten, och kan konstatera att Strike Back lyckats skapa en imponerande facklig bredd mot pampars och näringslivs hot. Kan den bestå har vi ett klart bättre utgångsläge nu än innan. Nu är det viktigt att helgen inte utgör slutet utan början på en upptrappning av kampen för alla arbetares rätt att kämpa och att organisera sig som de vill. Kampen fortsätter, inom och utanför våra fackförbund. Vi ses!

Våra programpunkter på Reclaim Pride 2018

Förvara strejkrätten – Strike Back!

Arbetarklassen är den drivande kraften i samhället. De är vi som jobbar på tågen, i skolorna, på sjukhusen. Det är vi som lägger vägarna, bygger husen, och tar hand om de äldre. Det är vi som producerar det värde som
gjort kapitalistklassen rik – och sen är det vi som blir sjukskrivna på kuppen. Kapitalistiklassen behöver oss, vi behöver inte dem! Vårt effektivaste sätt att visa detta är genom strejken. Just nu hotas vår rätt att strejka och ta till andra stridsåtgärder på jobbet, liksom vår rätt att organisera oss fackligt på det sätt vi tror är bäst. Vad gör vi nu?

Kom och fördjupa dig i strejkrättsfrågan och få info om Strike Back Stockholm, en aktionsdag lördagen den 25 augusti.

Transhälsa – do it together!

Transvården bär sina brister samtidigt som folkhälsan bland
transpersoner och queers fortsatt är dålig. Detta vet vi alla. I det här
samtalet fokuserar vi på vad vi kan göra för att överleva och värna vår hälsa i den här cisnormativa världen. Vi som leder samtalet kommer från den nystartade föreningen Transhälsan som med sin bas i Malmö arbetar för att kunna starta en egen vårdklinik av och för transpersoner.

Fördelar och nackdelar med att organisera sig med cis-män

Framåt kamrater bjuder in till ett deltagande samtal kring våra erfarenheter av att organisera oss separatistiskt och icke-separatistiskt. Vad finns det för fördelar och nackdelar? Vad har
vi för strategier? Hur samarbetar vi?

Kallelse Strike Back 25/8

Vägra leva på knä – strike back!

Under våren har Framåt kamrater arbetat hårt med strejkrättsfrågan. Vi har genom våra medlemmars medverkan i Nätverket Försvara Strejkrätten, genom spridningen av hundratals affischer, tusentals flygblad och genom att släppa banderoller på offentliga platser. Vi har drivit linjen om politisk strejk inom våra respektive fackföreningar, och har manifesterat mot LO och Socialdemokraterna på första maj. Vi har och vi kommer att fortsätta arrangera öppna samtal om vad inskränkningen av strejkrätten egentligen innebär.

Vår paroll har varit enkel: Försvara strejkrätten – skrota utredningen. Vi ska därför vara ärliga med att vi blev överraskade när LO, TCO och SACO den femte juni presenterade sin egen överenskommelse med Svenskt Näringsliv, och på så sätt föregick regeringens utredning. Inte därför att vi hade några illusioner om att överbetalda fackpampar verkligen skulle ta kampen för sina medlemmar, men därför att skamlösheten nådde häpnadsväckande nivåer. Ett talande exempel är hur Hotell- och restaurangfackets (HRF) kongress tagit ställning mot alla inskränkningar av strejkrätten, bara några dagar innan förbundsordföranden öppet ställde sig bakom just det. Arbetsmarknadens parter skrotade på så sätt effektivt utredningen, genom att presentera ett eget lagförslag, som de menar bör röstas igenom efter riksdagsvalet i höst, oavsett vem som bildar ny regering. Näringsliv och fackpampar känner röstboskapet i riksdagen väl, gissar vi.
”Grejen är att även om du inte orkar läsa utredningen, har möjlighet att vara fackaktivist eller av oklar anledning inte vill sätta dig in i situationen finns det en grej du måste fatta: maktförskjutningen” – Bloggen Ensam mamma röker, 17/6 2018

Det finns andra som bättre än oss reder ut den finstilta juridiken i lagförslaget. Vi kan kort konstatera att förslaget, precis som de läckta delarna av regeringens utredning, innebär ett hårt slag uppifrån mot arbetares fria organisering och möjlighet att kämpa för värdiga villkor på jobbet. Det öppnar för avtalsshopping, det är en öppen krigsförklaring mot små fria fackföreningar och det minskar drastiskt vår möjlighet att inom lagens ramar ta till stridsåtgärder, i andra fall än de där vi vill teckna kollektivavtal.

Vår hållning är och förblir att det är vi själva som väljer hur och när vi kämpar.
Det är nu viktigare än någonsin att eskalera motståndet inom de stora fackföreningarna. Men vår förståelse av kapitalismen öppnar för fler arenor än den fackliga. För faktum kvarstår, att det är vi som är den drivande kraften i samhället. Det är vi som jobbar på tågen, i skolorna, på sjukhusen. Det är vi som lägger vägarna, bygger husen, och tar hand om de äldre. Det är vi som producerar det värde som gjort kapitalistklassen rik, vi flyttar varor från plats A till plats B och det är vi som konsumerar delar av dem i slutändan. De behöver oss, vi behöver inte dem, och på samma sätt som att vi får samhället att fungera är vi kapabla till att stanna det fullständigt.

Den 25:e augusti reser vi till Stockholm för att tillsammans med fackliga sammanslutningar, radikala arbetare, ungdomsförbund och politiska organisationer protestera mot alla försök att inskränka arbetarklassens frihet och handlingsutrymme under aktionsdagen Strike Back.
Vi kommer att ha ett informationsmöte den 18/7 kl 18.00 på Syndikalistiskt Forum i Göteborg. Välkomna.

Vägra leva på knä – strike back!
Framåt kamrater, juli 2018