Framåt Kamrater 2018

Under 2018 har Framåt kamrater utvecklats från idé till en välfungerande organisation och en kraft att räkna med.

Vi har växt och rekryterat på den nivå som vi trott oss klara av. Vi har tagit oss an större projekt och har lyckats nå de mål vi satt upp. Allt har inte gått problemfritt, men vi kan konstatera att vi lyckats möta de motgångar vi har haft med beslutsamhet och tilltro till vår gemensamma förmåga.

Vi kan grovt dela in vårt arbete under året i tre områden:

Vi har slitit hårt med att skapa en effektiv, demokratisk och inkluderande organisation. Att arbeta med interna strukturer, mötesformalia och rutiner är inte alltid det mest spännande eller omdelbart givande men vi är övertygade om att en stark organisation inte skapas av sig själv utan kräver en konstant pågåde process av utvärderande, ifrågasättande och omprövande. Vi har hela tiden velat ha någonting annat än vad vi sett omkring oss, och det kräver ett brott med tidigare reflexer och vanehandlingar.

Vi har studerat och diskuterat teori. Vi tror inte att vi kan bemöta de stora utmaningar och prövningar vi står inför utan att förså samhället vi lever i, hur våra fiender agerar och hur de samspelar eller vilka styrkor och svageheter vi har i kampen mot dem. Allt vårt arbete ska föregås av grundlig diskussion och avslutas med hänsynslös utvärdering.

Vi har agiterat, kämpat, och slitit på gatan, i våra bostadsområden och på våra arbetsplatser. Vår ambition är att kunna gå ifrån politiska brandkårsutryckningar och kortsiktig krishantering till systematiskt och långsiktigt arbete. Ambitionen är och måste alltid, även om det är långt dit, vara att bygga en massorganisation.

Vår verksamhet 2018

Studier

Studier av såväl samtiden som historien är en grundläggande del av vårt interna arbete. Vi började 2018 med en öppen studiecirkel i autonom marxism, feminism och rörelse, under vilken vi undersökte de rörelser, teoretiker och teorier som format den rörelse vi anser oss vara en del av, samt en del kritik av densamma. Mångfalden bland deltagarna bidrog till utvecklande diskussioner och fungerade som en viktig första rekryteringsgrund för oss.

Internt har vi haft en snart halvårslång studiecirkel i kommersiell sexuell exploatering. Frågan om sexköp och om sex ska anses vara ett arbete som andra splittrar de personer och organisationer som anser sig stå till vänster, och vi ville göra en grundlig studie av de olika aktörernas positioner, av begreppsanvändningen, av vittnesmål och statistik, juridik och politik, samt diskuterade vår syn på vad arbete och sex är och vad vi vill att det ska vara. Resultatet av studiecirkeln kommer att publiceras i någon form under 2019.

Utöver detta har vi haft heldagar vidga åt studier och diskussion, främst för att skapa oss en utökad förståelse av revolutionära organisationers roll i/till klassen, samt för att förbättra vårt interna feministiska arbete.

Våra två separatistiska kunskapsutjämningar (på Reclaim Pride i somras och på Kvinnofolk i höstas) i strejkrätten och hotet mot densamma har varit välbesökta och uppskattade, och har varit ett välkommet komplement till de informationsmöten vi haft inför tex Strike Back.

Hotet mot strejkrätten

En stor del av vårt löpande arbete har tvingats handla om hotet mot strejkrätten. Vi har under hela året deltagit i Nätvetet Försvara Strejkrättens arbete med fackliga gräsrötter, mobiliserade till Strike Back i Stockholm och har löpande publicerat både längre teoretiska texter och kortare information i form av filmer och analyser av lagförslaget samt spridit hundratals affischer och ännu fler flyblad. Vi har varit drivande i att arrangera både den mindre manifestationen till strejkrättens försvar i maj samt den större under de nationella aktionsdagarna (Strike Back 2.0) i december. I april antog vi en uppmaning om att arbeta för politiskt strejk, och vi kan glatt konstatera att det är en position som lyfts från både fackligt förtroendevalda och mindre partier på vänsterkanten sedan dess. Vi är både nya och relativt små som organisation, och vårt inflytande i frågan är naturligtvis minimalt jämfört med när förtroendevalda fackligt aktiva yttrar sig.

Feminism och hbtq

Det feministiska perspektivet ska genomsyra alla Framåt kamraters aktiviteter, och vi har försökt belysa frågan om strejkrätt från feministisk riktning under hela året. Vi var dessutom deltaktiga i arrangerandet av Göteborgs första Ta Natten Tillbaka på riktigt länge, och skrev under det upprop mot att Åttonde Mars-kommittén tillåter Rättvisepartiet Socialisterna att medverka i kommittén. Ledande medlemmar i partiet har anklagats för att försöka tysta ner ett sexuellt övergrepp i partiet, och vi tar samma position i år. Fram till att Rättvisepartiet hanterar sina interna problem eller att de lämnar kommittén så kommer vi att fokusera på andra alternativa arrangemang. Under Reclaim Pride i somras höll vi i två samtal, ett om transpersoners hälsa tillsammans med Transhälsan och ett om fördelar och nackdelar av att organisera sig separatistiskt respektive tillsammans med cis-män.

Internationalism

Turkiets upptrappade aggressioner mot självständiga kurdiska Rojava och Afrin har besvarats med ett antal solidaritetsdemonstrationer i Göteborg. Vi har försökt mobilisera till majoriteten av dem, och deltog i så väl Rojavakommnittéernas utbildningshelg i höstas samt NCDK:s uppmärksammande av PKK:s fyrtioårsdag under vintern. I vår strävan att delta i och utveckla internationella nätverk har vi haft nöjet att besöka och delta i konferenser, demonstrationer och aktioner runt om i europa det gånga året. Genom nätverket ARNA har vi kunnat ha nära och kontinuerlig kontakt med andra revolutionära organisationer, både i norden och ute i europa.

Idrott och kultur

Genom ett samarbete med kulturföreningen I Rörelse har vi kunnat delta i en workshop i att skriva politisk poesi under sommaren, och under hösten började några av oss lyfta skrot tillsammans. För att orka föra politisk kamp måste man också hitta utrymme att umgås, till exempel genom att idrotta eller utforska sin kreativitet i ett politiskt sammanhang. Dessa aktiviteter har varit givande, trevliga och nödvändiga.

Antifascism

Valår innebär alltid ökad fascistisk gatuaktivitet och 2018 var inget undantag. Vi har lagt mycket tid och energi på att bemöta fascister och extremhöger på gatan. Oavsett om det har varit hitleristerna i NMR, finansnassarna i AFS eller ultrareaktionärerna i SD som har försökt etablera gatunärvaro i Göteborg har vi funits där för att möta dem och visa att deras splittringspolitik aldrig står oemotsagd.

Framåt!

I skrivande stund står det klart att själva grunden för Sveriges nya regering är en överenskommelse om försvagand arbetsrätt, införandet av marknadshyror och en fortsatt nedmontering av välfärden. Den totala avsaknaden av synlig vänsteropposition i rikspolitiken kommer fortsätta göda högerpopulism och fascism, den kommer att leta sig ut på gatorna samtidigt som nyliberlaismens inhumana rovkapitalism kommer att kräva sina offer. Allt tyder på ännu ett år av hårdnad kamp och stora utmaningar.

De kanske har vapnen, pengarna och till synes makten, men vi har varandra. Du behöver inte stå ensam och du är inte maktlös. Vi har vårt gemensamma mod, vår beslutsamhet, och en orubblig övertygelse om att en annan värld är möjlig och nödvändig. Bryt dig ur hopplöshet och isolation. Stå inte ensam när snutar och nazister angriper oss eller när politiker och kapitalister slår sönder våra liv. Slå tillbaka. Gör motstånd.

Organisera dig med Framåt kamrater!

Framåt kamrater 2019

Så längtar vi tillsammans

Färjan mellan Trelleborg och Rostock.

Genom fartygets vindlande korridorer går vi för att söka efter toaletten. Förbi spelmaskinerna, förbi baren, förbi hundratals hytter med sängplatser.

Det finns många förbättringsförslag vi hade kunnat maila företaget om. Varför är toaletterna så långt borta? Och när vi väl hittar dem, varför är de könsuppdelade på ett vis som gör att flera av oss får svårt att välja? Varför är ljuset tänt hela natten i rummet med vilstolar? Varför går de inte att luta bakåt? Varför ljuder en obarmhärtig mistlur till väckarklocka, kvart i fem på natten, en helt timme innan vi kommer i hamn? (Kunde det inte vara ett lugnt flöjtackompanjemang, lite som att ha återfötts som en fryntlig hobbit och vakna upp i Fylke?)

Att resa med minibuss Göteborg-Berlin är ingen bekväm historia. Vi är många i Framåt kamrater som kan intyga det. Sällskapet är fantastiskt och det är spännande att läsa kartan på väg in i Berlin. Men att köra ombord på färjan som går mellan Trelleborg och Rostock, och försöka få några timmar sömn, sittandes upprätt, med proppar i öronen och mössan neddragen över ögonen… Fullständigt vidrigt. För de av oss med värk i kropparna är det än värre. (Vid ankomst värker alla kroppar.)

Det påminner om att leva i kapitalismen. Det blir enklare med en axel att sova mot. Det blir enklare om fartyg och samhällen är byggda efter ens behov, för vissa en könsneutral toa, för andra en stor hiss. Det är fullt möjligt att lämna förbättringsförslag på färjebolagets facebook, eller lämna ett medborgarförslag till kommunen, för att förbättra livet under kapitalismen. Det är fullt möjligt att ägna ett helt liv åt att tänka ut olika trix och reformer.

Vissa av oss kommer att slita ihop pengar till en egen hytt. En bostadsrätt. En lite bekvämare tillvaro. Men de flesta av oss kan bara se fram emot att vrida och vända sig i stolen, försöka hitta en enda kroppsställning i den nyliberala kapitalismen som inte gör ont.

Grannen i stolen bredvid snarkar, och man kan ligga vaken i irritation, knuffa och sparka till henne i vanmakt för att hon ska sluta störa. Man kan irritera sig på den granne som tar upp flera säten, när man själv inte har nog med utrymme.

Men längst de vindlande korridorerna finns hundratals hytter med sängplatser. De allra flesta är tomma. Vi vet ju det här, vi lever våra liv i det här: Kapitalismen skiter i våra behov, så länge vi inte har betalat för oss.

Självklart ligger det nära till hands att drömma om att nån äntligen ska hitta rummets lampknapp och släcka i taket (snälla?). Men bortom ögonblickets misär finns en annan sorts längtan. Att vara med i en feministisk, socialistisk, revolutionär organisation som Framåt kamrater är att odla vår längtan efter en annan värld. En värld där kropparna får plats som de är, ger och får den omsorg de behöver. Tillsammans ser vi det absurda: Varför ligger vi här på ett hårt golv när det finns bekväma sängar bokstavligen under fötterna på oss? Varför tilldelas kroppar utan pengar mer smärta? Vad är det för vedervärdig logik, att det går att köpa sig till bekvämlighet och utrymme? Vi låter frågan växa till varje utrymme som vissa har tillgång till, och andra inte: Det är passkontrollen vid gränsen när människor drunknar i Medelhavet. Det är hotellkomplexen mitt i stan när kulturföreningarna inte har råd att betala sin hyra. Det är åren av ålderdom som den som bor ut mot Saltholmen får uppleva, och den som bor i Bergsjön inte får uppleva. Det är alla på planeten som dör av sjukdomar som är enkla att bota.

Och i bilen nästa morgon, när vi fortsätter resan mot Berlin och Rosa Luxemburgs grav, så längtar vi tillsammans.